Military Memorials | Military Graves | Contact me...

War Memorials in Gwynedd

Place Known memorials
Aber-erch / Abererch 2
Aber-soch / Abersoch 2
Abercorris / Corris 3
Aberdaron 3
Aberdovey / Aberdyfi 2
Aberllefenni 1
Abermaw / Abermo / Barmouth 4
Arenig Fawr 1
Arthog / Capel Arthog 4
Bala / Y Bala 3
Bangor / Glan-Adda 8
Beddgelert 1
Bethania / Blaenau Ffestiniog / Maen-offeren / Maenofferen 17
Bethel / Saron 1
Bethesda 4
Bodfean / Boduan 1
Bontnewydd / Y Bontnewydd 1
Borth-y-gest 4
Braich-talog / Sling / Tre-garth / Tregarth / Tregath 2
Brithdir / Brithdir ac Islaw'r-dref 2
Bryn coed Ifor 1
Bryn Llwyd / Bryn-Llwyd / Coed Mawr 1
Bryn'refail / Brynrefail / Cwm-y-glo / Mur-moch 1
Bryn-crug / Bryncrug / Pen-y-sarn / Ty'n-yr-eithin / Tynyreithin 1
Bryn-y-waen 1
Caernarfon / Caernarvon 25
Chwilog 4
Cilgwyn 1
Coed Ystumgwern / Dyffryn Ardudwy 1
Congl y Wal / Congl-y-wal / Manod 9
Corris Uchaf / Upper Corris 2
Criccieth / Cricieth 10
Cwm Teigl 2
Deiniolen / Rhiwen 5
Deneio / Denio / Penrallt / Pwllheli 8
Dinas 1
Dinas / Glan-rhyd / Llanwnda 1
Dinas Mawddwy / Dinas-Mawddwy / Minllyn 1
Dolgellau / Pandy 5
Douglas Hill / Myndd Llandegai 1
Edern / Groesffordd 1
Fachell / Llanddeiniolen 1
Ffestiniog 6
Garn-Dolbenmaen / Garndolbenmaen 1
Garreg 2
Glan Adda / Glanadda / Minffordd 3
Glan-y-Pwll / Glanypwll / Rhiwbryfdir 8
Groeslon / Y Groeslon 2
Harlech 1
Hendre / Llwyngwril 1
Hirael 5
Llanaelhaearn 2
Llanbedr 2
Llanbedrog 3
Llanberis 1
Llandderfel 2
Llandecwyn 1
Llandwrog 1
Llanelltud / Llanelltyd 1
Llanfachreth 4
Llanfaglan 1
Llanfair 1
Llangelynnin 1
Llaniestyn 1
Llanllechid / Rachub 6
Llanllyfni 1
Llanrug 2
Llanuwchllyn 1
Llithfaen 1
Maentwrog / Tan-y-bwlch 6
Marian-y-de / Pen-rhyd-lyniog / Penrhydlyniog / South Beach 1
Mellteyrn / Sarn Mellteyrn / Sarn Meyllteyrn 1
Morfa Nefyn 4
Nant Peris / Nantperis / Old Llanberis 1
Nantlle 1
Nefyn / Nevin 1
Pen-y-Bryn 3
Pen-y-Bwlch / Penlan / Penrhyndeudraeth 3
Pen-y-groes / Penygroes 2
Penmorfa 2
Pennal 2
Pentir / Rhyd-y-groes / Waen-pentir 1
Pentre-uchaf / Pentreuchaf 1
Port Dinorwic / Port Dinorwig / Y Felinheli 1
Porthmadog 8
Pren-teg / Prenteg 2
Rhiw / Y Rhiw 1
Rhos-y-llan 1
Rhosgadfan 1
Rhyd uchaf / Rhyd-uchaf / Rhyduchaf 1
Rhyd-y-clafdy / Rhydyclafdy 1
Rhyd-y-main / Rhydymain 1
Soar / Talsarnau 1
Tabor 1
Tal-y-bont 2
Tal-y-sarn / Talysarn 2
Talybont 1
Tanygrisiau 3
Tonfanau 1
Trawsfynydd 11
Tremadoc / Tremadog / Tremodog 2
Tyddyn Gwyn 2
Tywyn 4
Upper Bangor 23
Waunfawr 1
Wenallt 2

 

Fundraising on behalf of...

Hosting kindly provided by

© Mark Newton 2018