Military Memorials | Military Graves | Contact me...

War Memorials in Ceredigion

Place Known memorials
Aber-banc 1
Aberaeron / Panteg 4
Aberarth / Llanddewi Aber-arth / Aber-arth 2
Abermeurig 2
Aberystwyth / Buarth Mawr / Trefechan 21
Bangor Teifi 2
Blaen-porth / Blaenporth 1
Blaen-waun 1
Borth / Y Borth 5
Bow Street 3
Broginin / Salem 2
Brynteg 1
Bwlch-Llan / Nancwnlle 2
Bwlch-y-fadfa / Bwlchyfadfa 2
Bwlch-y-groes 2
Capel Dewi 2
Capel Seion / Capel-Seion 1
Cardigan / Aberteifi 4
Cellan / Pentrefelin 1
Cenarth / Glan-dwr / Glandwr 2
Cilcennin 6
Ciliau Aeron 5
Clarach / Llangorwen 3
Coed-y-bryn 2
Cribyn 3
Cross Inn 1
Cwm Rheidol 1
Cwmerfyn 1
Cwmsychbant / Cwmsychpant 1
Cwmsymlog 1
Cwmtydu 3
Cwmystwyth 2
Cwrtnewydd / Cwrt-newydd 2
Cynnull-mawr 4
Devil's Bridge / Pontarfynach 1
Dollwen / Goginan / Old Goginan 1
Dre-fach / Drefach 2
Dyffryn 1
Eglwys Fach / Eglwys-fach / Furnace 1
Felin-fach / Felinfach 1
Ffynnon-oer 1
Figure Four / Pentre-bont 1
Hawen 1
Henfynyw 2
Henllan 3
Lampeter / Llanbedr Pont Steffan 9
Llanafan 1
Llanarth / Llannarth 5
Llanbadarn Fawr / Pen-dre / Pendre / Pwllhobi 6
Llancyfelyn / Llancynfelyn / Llangynfelyn 1
Llanddewi-Brefi / Llanddewibrefi 1
Llandre / Llanfihangel Genau'r-glyn 1
Llandyfriog 5
Llandysul / Pont Tywely / Pont-Tyweli 5
Llanerchaeron 1
Llanfarian 3
Llangeitho 2
Llangoedmor 3
Llangrannog / Llangranog 5
Llangwyryddon / Llangwyryfon 1
Llangybi 2
Llangynllo 1
Llanilar 2
Llanon / Llansanffraid / Llansantffraed / Llan-non 4
Llanrhystud 2
Llanwenog 3
Llanwnnen 1
Llechryd 1
Lluestfach 1
Llwyn-y-groes 1
Llwyncelyn 1
Morfa Borth 3
Nanternis 1
Neuadd Cross 1
Neuadd-Lwyd 1
New Cross 2
New Quay / Ceinewydd 3
Pen-bont Rhydybeddau / Pen-bont-rhyd-y-beddau 2
Pen-Parcau / Penparcau / Caeffynnon 2
Pen-y-garn 2
Pennant 2
Penrhiw-llan 5
Penrhyn-coch / Penrhyncoch / Garth / Garth Penrhyncoch 2
Penuwch 2
Pont-sian / Pontshaen 2
Ponterwyd / Troed-yr-hen-riw / Troed-yr-Henriw 2
Pontrhydfendigaid 1
Pren-gwyn 1
Rhyd-Owen / Rhydowen 1
Sarnau 1
Silian 1
St Dogmaels / Llandudoch 4
Swydd-Ffynnon / Swyddffynnon 2
Synod 1
Tal-y-bont / Talybont 1
Talgarreg 1
TaliesinTaliesin / Tre Taliesin / Tre-Taliesin / Neuadd-yr-ynys / Neuaddyrynys 1
Tan-y-groes 2
Tre'r-ddol 5
Trefilan 1
Tregaron / Dol-dre 3
Upper Borth 1
Ysbyty Ystwyth 1
Ystrad Aeron 5
Ystumtuen 1

 

Fundraising on behalf of...

Hosting kindly provided by

© Mark Newton 2018